Ingen sexuelle ydelser.
Der ydes ingen former for sexuelle ydelser, Kun Alm. Fysiurgisk massage o.l,hvis man under en behandling udviser sexuel adfærd vil behandlingen stoppe og klienten kommer til at betale for fuld behandling og derefter bortvist.