Meridian massage
Hvad er meridianer?

Meridianer er et net af energibaner, der er forbundet med hinanden, som et elektrisk kredsløb inde i kroppen. De har stor betydning for vores almene velbefindende, fordi de fordeler energien i kroppen på samme måde, som elektriske ledninger i et stort kredsløb. De 12 organmeridianer er alle tilknyttet et organ, bestemte muskler og kropsvæv, som de forsyner med energi.

Blokering af meridianer

En fri og uhindret cirkulation af energistrømmen er en forudsætning for et sundt legeme. Energicirkulationen kan blive blokeret af forskellige årsager, så nogle organer, muskler og kropsvæv får for lidt energi og andre får for meget. Dette kan resultere i lidelser langs dén meridian, der er i ubalance. En blokering kan f.eks. vise sig som spændinger, uro, smerter, akutte skader med mere.
Meridianmassage

Meridianmassagen har til formål at stimulere energistrømmen i en meridian og består i en massage af de involverede meridianer for at løsne blokeringer og træghed, så energien igen kan flyde frit og uhindret.
Behandlingen varer ca 90 min.